• iif@fsm.edu.tr
İslami İlimler Fakültesi

DUYURU

Mantık Tarihi Dersleri II

Doğru ve tutarlı düşünmeyi sağlayan Mantık ilminin Aristo’dan başlayarak tarihçesini incelemek ve öğrenmek için güz döneminde başladığımız Mantık Tarihi Derslerine, 25 Mart Cumartesi 18.00 itibariyle kaldığımız yerden devam etmeyi planlamaktayız. Dersler

Behcetü's Seniyye Okumaları

Tasavvuf erbabı arasında en meşhur adap kitaplarının başında gelen Behçetü’s Seniyye eseri, özelde Halidiliğin genelde ise Nakşibendiliğin temel eserlerindendir. Kendisinden sonra yazılmış bütün Hâlidî adap kitaplarının kaynağı olan bu eser, Mevlana Halid

et-Tibyân fî Âdâbi Hamaleti'l- Kur'an dersleri

Kâtip Çelebi'nin ifadesiyle: ''Allah'ın sırlarından bir sır olan'' pek değerli bir âlim ve İslam ümmetini yazdıkları eserleriyle manen besleyen İmam Nevevi, Et-Tibyân fî Âdâbi Hameleti'l-Kur'ân adlı bu eseriyle; Kur'ân-ı Kerîm'e dokunmanın, onu okumanın,

Safvetü’t Tefâsir Okumaları

Dersimizde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı emekli Öğr. Üyesi Sayın Prof. Dr. Kerim Buladı Hocamız ile Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin “Safvetü’t-Tefâsîr” adlı eserinden Şuarâ Sûresi okumalarını gerçekleştireceğiz.. Şuarâ sûresinde