Anasayfa  |   İletişim  | AR  |
İslâmî İlimler Fakültesi
YÖK ATLAS
İslami İlimler
İslami İlimler (Burslu)
İslami İlimler (% 50 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Hulâsatü’l-Efkâr” Fıkıh Usûlü Okumaları-II
Fıkıh Atölyesi
Hulâsatü’l-Efkâr” Fıkıh Usûlü Okumaları-II

Program kapsamında hâlihazırda Kâsım b. Kutluboğa’nın Fıkıh Usulü alanında telif ettiği “Hulâsatü’l-Efkâr Şerhu Muhtasari’l-Menâr” adlı eser okutulmaktadır. Bu eser,  Osmanlı medreselerinde asırlarca ders kitabı olarak okutulmuş, Hanefî ilim çevrelerinde geniş kabul görmüş, üzerine pek çok ilmi çalışma yapılmış olan Nesefî’nin “Menâru’l-Envâr” adlı eserinin İbn Habîb el-Halebî tarafından yapılan muhtasarının şerhidir. Eser klasik Hanefî Fıkıh Usûlü Literatüründe başlangıç seviyesinde bir kitaptır.

Dersler, zoom üzerinden her hafta Pazartesi günü saat 14.00-15.00 arasında yapılmakta olup bayan öğrencilere yöneliktir.  

Programda, başlangıç seviyesinden başlayıp öncelikli olarak Hanefî usul literatüründen temel eserleri okutmak, alanla ilgili temel kaynakları tanıtmak, bu kaynakları okuyup anlama becerisi kazandırmak ve genel olarak İslam Hukuk Metodolojisi hakkında bilgi edindirmek amaçlanmaktadır.  • https://iif.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/Fikih-Usûlu-Okumalari-Afis2021-10-18-03-36-47pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi