• iif@fsm.edu.tr

Öğrenci Platformları Yönetim ve Teşkil Esasları


YÖNETİM

Koordinatör Öğretim Elemanı: Dr. Öğr. Üyesi Mesut Çakır
 
Koordinatör Öğrenci: Saliha Türkmen
 
 TEŞKİL ESASLARI

1. Öğrenci platformu, Fakülte bünyesinde ilmi ve akademik çalışmalar yapmak, ders ve seminerler organize etmek maksadıyla Dekanlıkça öğretim elemanları arasından görevlendirilen Fakülte Öğrenci Etkinlik Koordinatörü onayı ile kurulur ve ona bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür.

2. Koordinatör Öğretim Elemanı platformlar arası koordineyi sağlayacak, genel işleyişi takip edecek en fazla iki öğrenciyi Koordinatör Öğrenci olarak görevlendirir.

3. Platform isimleri Fakülte anabilim dallarına uygun şekilde belirlenir.

4. Platform teşkil başvurusu biri başkan toplam beş öğrencinin dolduracağı form dilekçe ile yapılır.

5. Platform bir akademik yıl süreyle kurulur. Bir sonraki akademik yıl için tekrar başvuru yapmak gerekir.

6. Herhangi bir sebeple platform üyeliğinden ayrılanların yerine diğer üyelerin teklifi ile yeni üye belirlenir.

7. Koordinatör Öğretim Elemanı gerekli görmesi halinde platform üyelerinde değişiklik yapabilir veya platformu feshedebilir.

8. Koordinatör Öğretim Elemanı gerekli gördüğünde platform başkanını ve/veya üyelerini toplantıya çağırır.

9. Akademik yılın sonunda platformlar yıllık faaliyetlerini yazılı olarak Koordinatör Öğretim Elemanına iletirler.