• iif@fsm.edu.tr

Talep&Şikayet Değerlendirmeleri


          Fakültemiz öğrencilerinin otomasyon sistemi üzerinden iletmiş oldukları dilek ve şikayetler ilgili kurullarımızda değerlendirilmiş ve ana başlıklar halinde yer verilen soruların değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur. Öğrencilerimiz talep ve şikayetlerini Üniversitemiz ve Fakültemiz web sayfalarında yer alan “Bize Sorun” ve “Bize Ulaşın” alanlarından ayrıca iif@fsm.edu.tr mail adreslerinde bizlere iletebilirler.

Ders sürelerinin/sayılarının artırılması/azaltılması, takviye dersler eklenmesi talepleri.

          Fakültemizde açılan tüm dersler Yükseköğretim Kurulu nezdinde tüm İslâmî İlimler ve İlahiyat Fakültelerinde benzer şekilde planlanmıştır. Tüm Fakülteler arasında en yüksek ders sayısına sahip alanlardan olan bu Fakültelerimizde Temel İslam Bilimlerine ilişkin birçok ders yeterlikler göz önünde bulundurularak ilgili kurullarca belirlenmektedir.

          Dersler dışında Fakültemizde AGEP (Akademik Gelişim Programı) kapsamında takviye dersler açılmakta ve öğrenci eksenli olarak daha uzmanlaştırıcı dersler öğretim elemanlarımızca verilmektedir. Ancak bu derslerden bir kısmı da yeterli ilgiyi göremediği için de sonlanmaktadır. Öğrenme heyecan ve arzusu taşıyan her öğrencimizin destekçisi olduğumuzun bu sebeple de AGEP derslerinin her dönem takviye sağlayan, geliştiren ve vizyon kazandıran derslerine devam edileceğinin bilinmesini isteriz.

Sosyal faaliyetlerin artırılması talepleri.

          Fakültemizde farklı alanlarda öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Birçok alanda çeşitli faaliyetlerde bulunan kulüplerimize dilerseniz üye de olarak dilediğiniz faaliyet talebinde bulunabilir, ekipler kurabilir, projeler hazırlayabilirsiniz.

Öğretim elemanlarının Fakültemizden gönderilmesi şikayetleri.

          Öğretim elemanlarımızın Fakültemizden ayrılma sebepleri çeşitlilik göstermektedir.
Bu sebepler öğretim elemanlarımızın başka kurumlara geçmelerinden dolayı istifa etmeleri, ülkesinde görev yaptıkları kurumların vermiş oldukları izin sürelerinin dolması sebebiyle ülkelerine geri dönmeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmeden dolayı yasal zorunluluklar sebebiyle çalışma izinlerinin sona ermesi vb.  sebeplerdir.

Seçmeli derslerin çeşitliliğinin artması talepleri.

          Fakültemizde her yıl ilgili Kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak ihtiyaç görülen alanlarda seçmeli dersler eklenebilmektedir. En son olarak 2019-20 öğretim yılı başı itibariyle müfredatımıza yeni seçmeli dersler eklenerek ders çeşitliliği artırılmıştır. İlgili müfredata aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

http://www.fsm.edu.tr/resim/Dosya/2019-Son_duzenlemeli_(19_eklenen)_US_ilaveli_Formasyonlu_Mufredat2019-09-11-10-37-54am2020-03-12-02-19-53pm.pdf