• iif@fsm.edu.tr

Temel İslâm Bilimleri Bölümü Hakkında


Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslâm'ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarını ve alanı içerisindeki diğer konuları temel kaynaklara dayanarak akademik düzeyde çalışmayı amaçlar. Bu bölümde şu Anabilim Dalları yer almaktadır: 'Tefsir', 'Hadis', 'İslâm Hukuku', 'Kelam ve İslâm Mezhepleri Tarihi', 'Tasavvuf', 'Arap Dili ve Belagatı'. 
 
    İslami İlimler Fakültesi'ne kaydını yaptıran öğrenci, iki yarıyıl süren Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı'nda başarılı olduğu veya Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Yönergesi gereği Hazırlık Sınıfı'ndan muaf olduğu ya da Arapça Yeterlilik Sınavı'nda başarılı olduğu takdirde bu bölüme devam eder. 
 
    Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesi'nin sekiz yarıyıl (dört öğretim yılı) süreli tek bölümüdür. Bu bölüm öğrencisi, Temel İslam Bilimleri dersleri yanında gerekli yabancı dil dersleri, İslam Tarihi ve Sanatları bölümü ile Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nden zorunlu ve seçmeli dersler de alır. 
 
    Bu bölümde eğitim-öğretim dili Arapça'dır. Eğitim-öğretim dilinin Arapça  olması ve öğretim üyelerinin büyük bir kısmının alanlarında uzman Arap öğretim üyeleri olması, bu bölüm mezunlarının akademik çalışmalarında büyük bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.
 
    Bu bölümü bitiren öğrenci, İslami İlimler Fakültesi mezunu olur. İlahiyat Fakültesi ile eşdeğer olduğu için İlahiyat Fakültesi mezunlarının sahip olduğu bütün kanunî haklara sahip olur. Dilerse Temel İslam Bilimleri'nde Yüksek Lisans yapabilir.