• iif@fsm.edu.tr

Bağımlılıkla Mücadele: Sağlık ve Mutluluk İçin Farkında Ol


İnsan, yaratılanlar içinde en mükemmel varlıktır. Tin suresinde geçen “Biz insanı en güzel biçimde yarattık” ayeti bu hakikati ortaya koymaktadır. Doğruyu yanlıştan ayırma melekesi olan akılla desteklenen insana, mükemmel yaratılışını koruması ve derecesini yükseltebilmesi için kabiliyet de verilmiştir. O halde, insan asli fıtratını koruma konusunda duyarlı oldukça ve kabiliyetini kendini yükseltmeğe hasrettikçe mükemmelliğine zarar verecek davranışlara meyletmekten de korunmuş olur.

İnsan yaratılışı gereği sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeyi arzu eder. İnsanın bu arzusuna ulaşabilmesi için İslamiyet’in temel gaye olarak belirlediği can, akıl, din, nesil ve malı koruma hususunda şuurlu olması ve bu değerleri tehdit eden tehlikelerin farkında olması lazımdır. Bağımlılık bu tehlikeler arasındadır. Bu sebeple bağımlılıktan kurtulmak için hep birlikte mücadele edilmelidir.

Bağımlılıkla mücadelede multidisipliner bir yaklaşım şarttır. Bilimsel yöntemler ve tıbbi imkânlarla yapılan mücadelenin yanı sıra manevi açıdan insana okul öncesi ailede ve eğitim hayatı boyunca kendi değerinin farkında olma ve bunu koruma konusunda duyarlılık da kazandırılmalıdır.

Bu konferansta fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Mustafa Özsaray tarafından bağımlığın tarifi, türleri, sebep ve sonuçları ile bu felaketten kurtulma çareleri hakkında oluşan bilgi ve tecrübe üzerinde durulurken, İslam dininin insanın mükemmelliğine vurgu yapan mesajları hatırlatılacak ve zararlı alışkanlıklara karşı verdiği mücadele ortaya konulacaktır.

CANLI YAYINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ!