Anasayfa  |   İletişim  | AR  |
İslâmî İlimler Fakültesi
YÖK ATLAS
İslami İlimler
İslami İlimler (Burslu)
İslami İlimler (% 50 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | ''Hak Dini Kur’an Dili” Tefsiri Okumaları-II
Tefsir Atölyesi
''Hak Dini Kur’an Dili” Tefsiri Okumaları-II

Her alandan ve yaştan samimi niyetlerle Kur’an-ı Kerim’i anlamak, hayatlarında uygulamak isteyen katılımcılar için Elmalılı Hamdi Yazır’ın (ö. 1942) Hak Dini Kur’an Dili Tefsirinden Nur Suresi Tefsiri okuması yapılacaktır. 

Bu programda, postmodernizm ve küreselleşme perspektifinden İslam’ı hedef alan tartışmaları merkeze alarak, bu tartışmaların ortaya çıkardığı problem ve ihtiyaçlara Kur’an-ı Kerim’in klasik tefsir kaynakları ışığında hazırlanmış bu eserden cevap ve çözüm bulmak amaçlanmaktadır.

Her ders sonunda katılımcılarla beraber, surenin okunan bölümünden tecelli eden anlamlar üzerinde durulacak, bu anlamların iman ve amel bakımından günlük hayatta uygulamalarına dair örnekler verilecektir

Uygulamalı Tefsir Okumaları, 1,5 saatlik haftalık oturumlar şeklinde 13 hafta boyunca devam edecektir. Derslerimiz ZOOM uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Yalnızcahanımlar katılım sağlayabilecektir

Derse devamlılık ve ders saati boyunca kameraların açık olması şarttır. Tüm derslerin %85’ine katılım gösteren katılımcılarımız için belge düzenlenecektir. 

 

 

➢ Bu derslerden en iyi faydayı sağlamak için:
❖ Tefsire meraklı olmak, 
❖ Orta Seviyede Arapça bilmek
❖ İslami ilimlerle tanışıklığı olmak
❖ Tefsir usulü bilmek
❖ Kendini ve mesleki hayatını İslam dininin prensipleri doğrultusunda geliştirmeye istekli olmak
❖ Program süresince devam ve sebat edebilecek şahsi programlama metanete ve azmine-imkânına sahip olmak
❖ Hak Dini Kur’an Dili tefsirinden takip etmektir.
❖ Bu öneriler, İslami İlimler ya da diğer herhangi bir mesleğin hakkını vermek isteyenler için önerdiğimiz ön gereksinimlerdir. Katılım şartları değildir.

 

➢ Nur Suresinin Ana Konuları
❖ İslam’ın hukuk ve asıl vazifesini gösteren ayetler, “Celd”in manası ve nasıl olacağı
❖ Zinanın, sağlık, ahlak, hukuk ve sosyal açıdan zararı, Zinada şahitlik ve bu husustaki hikmetler, Zina eden erkek ve kadının nikâhları
❖ Muhsanat kelimesini anlamı ve onlara zina isnadının cezası, Lian ve şer’i hükmü, Bühtan ve ifkin manaları
❖ Şeytanın adımlarına uymayın” ayetinin tefsiriHassan b. Sabit'in bir manzumesi
❖ Başkalarına ait evlere girmeyin” ayetinin tefsiri, Bir eve veya odaya girmenin adabı, Meskenlere girmek için izin istemek, Meta ne demektir?
❖ Müminler gözlerini haramdan sakınsınlar” ayetinin tefsiri
❖ Kadınlar ziynetlerini açmasınlar, Kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine indirsinler” ayetlerinin tefsiri
❖ Bekârların evlendirilmesi emrinin tefsiri
❖ Allah'ın, göklerin ve yerin nuru oluşu, Işık ve nur kavramları, Allah'a nur denmesi
❖ Gök cisimleri de semavi ruhlar da farklıdır, Zahiri nur ile ilahi nurun farkı, Göktekilerin ve yerdekilerin Allah’ı tespih etmesinin mahiyetinin açıklanması
❖ Allah’ın ve Resulünün hükmüne itaatin manası
❖ Odalara girişte köleler, cariyeler ve çocukların düzeninin sağlanması
❖ Kör ve topala zorluk yoktur” ayetinin tefsiri

Gayret bizden, tevfik Yüce Rabbimizdendir.

➢ Başvuru için: 

https://docs.google.com/forms/d/1DVwtXgYU2PJxNYS6aD-ZAWvEoXCbKCkvX1T2eh9KQVk/edit

   • http://iif.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/Tefsir-Okumalari_afis2021-09-24-03-34-07pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi