Anasayfa  |   İletişim  | AR
İslâmî İlimler Fakültesi
YÖK ATLAS
İslami İlimler
İslami İlimler (Burslu)
İslami İlimler (% 50 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Hafızlık Mülakatları Uygulama Esasları
Duyuru Arşivi
Hafızlık Mülakatları Uygulama Esasları

Hafızlık Bursundan Yararlanan Öğrencilerimizin Dikkatine;

Hafızlık bursundan yararlanan öğrencilerimizin burs mülakatları 13-14 Temmuz tarihlerinde her öğrenci için belirlenmiş olan ekte (EK-1) verilen giriş zamanına riayet edilmek suretiyle yapılacaktır. Mülakat uygulama esaslarına ilişkin hususları aşağıda bulabilirsiniz.

1.      Mülakata katılacak öğrenciler kendileri için belirlenen gün ve saate riayet etmekle sorumludurlar. Mülakatlar her öğrencinin tek başına salona alınacağı şekilde tertip edilecektir. Salon dışında gerekli sosyal mesafe kuralına uyulması gerekmektedir.

2.      Covid-19 pandemisi nedeniyle 13 Mart 2020 tarihi itibariyle ara verilen yüz yüze eğitimler sonrasında yurt dışına çıkış yapmış ve uçuş yasakları nedeniyle yurda dönüş yapamamış öğrencilerimizin e-devlet sistemi üzerinden geriye dönük 1 yıllık alacakları “EGM Yurda Giriş Çıkış Belgesi”ni ekte yer alan (EK-2) dilekçe ekinde 10 Temmuz 2020 tarihine kadar iif@fsm.edu.tr adresine e-posta olarak göndermeleri halinde bu öğrencilerimizin mülakatları 16 Temmuz 2020 tarihinde 14:00’da online olarak yapılacaktır. Online sınava girme talebi kabul edilen öğrencilerimize mülakata giriş bilgileri sınav öncesinde paylaşılacaktır. İbraz ettiği bilgi ve belgelerde yanlış bilgilendirme ve mülakat katılımının yurtdışından olmadığı tespit edilen öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılacak olup burs haklarını yenilenmemek üzere kaybedeceklerdir. Online sınavda uygulanacak kurallar ekte (EK-3) verilen şekilde belirtilmiştir.

3.      Fakülte Kurulumuzun 10/07/2018 tarihli ve 2018-31/02 sayılı kararının f bendinde yer alan; “Hafızlık bursu alan öğrencilerin bir akademik yarıyıl sonundaki Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ya da Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2,00’ın altına düşmesi ve/veya bir akademik yılda seçtiği ders sayısının en az %50’sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması halinde bursunun kesilmesine;” esası nedeniyle gerekli koşulları sağlayamayan öğrencilerimiz mülakat listesine eklenmemiştir.

Başarılar dileriz

(EK-1)

(EK-2)

(EK-3)
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi