Anasayfa  |   İletişim  | AR  |
İslâmî İlimler Fakültesi
YÖK ATLAS
İslami İlimler
İslami İlimler (Burslu)
İslami İlimler (% 50 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Fıkıh Usûlü Okumaları: Hulâsatü’l-Efkâr
Fıkıh Atölyesi
Fıkıh Usûlü Okumaları: Hulâsatü’l-Efkâr

Fakültemiz Öğretim Elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Üveys ATEŞ tarafından haftalık düzenli olarak Fıkıh Usulü Okumaları programı gerçekleştirilmektedir. Program kapsamında hâlihazırda Kâsım b. Kutluboğa’nın Fıkıh Usulü alanında telif ettiği “Hulâsatü’l-Efkâr Şerhu Muhtasari’l-Menâr” adlı eser okutulmaktadır. Bu eser,  Osmanlı medreselerinde asırlarca ders kitabı olarak okutulmuş, Hanefî ilim çevrelerinde geniş kabul görmüş, üzerine pek çok ilmi çalışma yapılmış olan Nesefî’nin “Menâru’l-Envâr” adlı eserinin İbn Habîb el-Halebî tarafından yapılan muhtasarının şerhidir. Eser klasik Hanefî Fıkıh Usûlü Literatüründe başlangıç seviyesinde bir kitaptır.

Dersler, zoom üzerinden her hafta Perşembe günü saat 12.00-13.00 arasında yapılmaktadır.

Programda, başlangıç seviyesinden başlayıp öncelikli olarak Hanefî usul literatüründen temel eserlerin okutulması hedeflenmektedir. Bu suretle Fıkıh Usulü alanında ihtisas yapmak isteyen Fakültemiz Lisans öğrencilerine, alanla ilgili temel kaynakları tanımaları, bunları okuyup anlayabilmeleri ve genel olarak İslam Hukuk Metodolojisi hakkında bilgi edinmeleri yönünde katkı sağlamak amaçlanmaktadır.           • http://iif.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/fikih_afis2021-05-05-02-54-21pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi