FSMVÜ | İslâmî İlimler Fakültesi
 
Anasayfa  |   İletişim  | AR
İslâmî İlimler Fakültesi
YÖK ATLAS
İslami İlimler % 100 Burslu
İslami İlimler % 50 Burslu
İslami İlimler % 25 Burslu
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
İslâmî İlimler Fakültesi Hakkında

TEMEL YAKLAŞIM

       Dînin özgün ve evrensel değerleri hakkında akademik prensiplere uygun, toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan, bireyin ruh sağlığı ve toplumun huzuru için doğru ve etkin biçimde aktaran ve bunları tarihî ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda yayan, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli bir yükseköğretim kurumu olmayı hedefliyoruz.

       Amacımız, dîni, temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen; özgün düşünce üretebilen; bilginin öğrenilmesi, uygulanması ve yayılmasını ilke edinen; ülkesini, milletini, insanlığı ve mesleğini seven; ahlâkî, kültürel ve sosyal değerlere bağlı; topluma ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş; meslekî açıdan yetkin ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir.

EĞİTİM

       2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında açılan İslâmî İlimler Fakültesi, yurtiçinden 60, yurtdışında 20 olmak üzere toplam 80 öğrenciyle öğretime başlamıştır. Fakültemiz öğretime başlamasından itibaren ilk yıllarda beklenilenin çok üzerinde bir rağbete mazhar olmuştur.

       Fakültemizin öğretim süresi 1 yıllık Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’ndan sonra 4 yıldır. Öğretim Yılı başında yapılan Arapça Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler, Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’ndan muaf olup doğrudan Fakülteye devam etmektedirler.

       Üniversitemizin Topkapı Kampüsü'nde alanlarında uzman Türk ve Arap hocalar tarafından verilmekte olan Arapça Hazırlık Eğitimi başarıyla devam etmektedir.

       Tecrübeli öğretim kadromuz Yurtiçinden ve Yurtdışından alınan seçkin ve alanında uzman öğretim üyeleriyle her geçen yıl biraz daha zenginleştirilmiştir. 

       Fakültemizde 4 yıllık lisans döneminde de eğitim-öğretim Arapça yapılmaktadır. Fakültemiz, ülkemizde öğretim dili Arapça olan ilk fakülte olma özelliğini taşımaktadır.        Öğrencilerimizin Pratik Arapça konuşmalarının geliştirilmesi ve İngilizcelerinin de belli bir seviyeye getirilmesi amacıyla üstün başarılı öğrenciler tatillerde yurtdışına gönderilmektedir. 

       Öğrencilerimiz Temel İslam Bilimleri bölümünde 4 yıllık lisans öğrenimi görmektedirler. Programımız çeşitli dönemlerde seçmeli derslerle zenginleştirilmiştir.

       Fakültemiz, yurtdışından da şartlarına uygun öğrencileri kabul etmektedir. Yabancı Uyruklu öğrencilerin Fakültemize kabulü için Temmuz ayı içerisinde Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Daha geniş bilgi edinmek için üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne başvurulabilir. Öğrencilerimizin kalabilecekleri yurtların bulunması için de çabalarımız sürmektedir.

MEZUNLARIMIZI BEKLEYEN FIRSATLAR 

       Öğrencilerimiz, Türkiye'deki İlahiyat fakülteleri diplomasına denk İslâmî İlimler Fakültesi diplomasını alacaklardır. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde ve Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtının her kademesinde, Türkî Cumhuriyetlerde, Balkanlarda ve Türk vatandaşlarının bulunduğu diğer bütün ülkelerde din görevlisi veya din eğitimcisi olarak görev yapabilecek; örgün ve yaygın din eğitimi alanlarında ülkemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunacaklardır. Ayrıca öğrencilerimiz sahip olacakları yüksek seviyedeki dil eğitimi ile daha pek çok alanda iş imkânı bulabileceklerdir. 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi