FSMVÜ | İslâmî İlimler Fakültesi
 
Anasayfa  |   İletişim  | AR
İslâmî İlimler Fakültesi
YÖK ATLAS
İslami İlimler % 100 Burslu
İslami İlimler % 50 Burslu
İslami İlimler % 25 Burslu
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
İslâmî İlimler Fakültesi Dekanın Mesajı

       İnsanoğlu var olduğu günden beri her zamanda ve her ülkede din ve inançla ilgilenmiş ve onlara ihtiyaç duymuştur. Çünkü insan, maddi varlığı (beden) yanında, çıplak gözle görülmeyen fakat inkar da edilemeyen akıl ve ruha da sahiptir. Hatta akıl ve ruha sahip olma evrende yalnızca insana mahsus bir özelliktir. Bu yüzden tarih boyunca insanoğlu, aklî ve ruhî ihtiyaçlarını karşılamak üzere örgün ve yaygın çeşitli kurumlar ortaya koymuştur.

       Günümüzde bu hedefe yönelik olarak Doğuda ve Batıda her ülkede, fakülte, akademi ve üniversite seviyesinde birçok kurum çalışmalarını sürdürmektedir. Çağın gerekleri doğrultusunda açılan üniversitemiz bünyesinde kurulan İslâmî İlimler Fakültesi ülkemizde din eğitim ve öğretimini en doğru ve en yüksek seviyede gerçekleştirmeyi hedef edinmiştir.

       Fakültemiz İslâm Dininin temel değerlerine samimi bağlılığın yanında, dinimizin herkesi kucaklayan hoşgörü ve barış anlayışı çerçevesinde, kimseyi dışlamayan, her insana değer veren, her varlığı Yaratıcı’nın bir emaneti olarak gören bir anlayışa sahip olarak sürekli bilgilerini yenileyen, insana hizmeti kendisine şiar edinmiş, öğrendikleri ışığında ve eleştirel mantıkla doğru karar verebilen ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

       İslâmî İlimler Fakültesi’nde öğretim dili Arapça’dır. Bu açıdan öğrencilerimizin akademik Arapça yanında bu dille konuşup yazabilecek bir seviyeye ulaşabilmeleri başlıca hedeflerimizdendir. Çalışmalarımız arasında bu amacımızı gerçekleştirmeye yardımcı olacak her türlü kültürel ve akademik etkinliğe yer verilecektir. Ayrıca küreselleşen dünyamızda bir batı dilini öğretmek de hedeflerimizden biridir.

       Yeniliklere açık yönetim anlayışımızla, ihtiyaç ve imkânlar ölçüsünde ders programlarımız sürekli olarak geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede öğrencilerimizin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak gayelerimiz arasındadır.

       Her türlü düşünce ve tekliflerinizi beklediğimizi bildirir, daha iyiye, daha doğruya ve daha güzele ulaşma yolunda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN
İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı

atarslan@fsm.edu.tr / (212)521 8100 #1300
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi